Pismeni ispit održan 20. lipnja 2018. nije položio nitko. Uvid u ispite bit će 28. lipnja 2018. u 11h u kabinetu 15 na Odjelu za matematiku.