Nastava.

Nastavnik Konzultacije
Voditelj kolegija Izv. prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava utorkom 13:30h – 14:30h
Asistent dr.sc. Marija Miloloža Pandur po dogovoru

 

Termin Predavaonica
Predavanja utorkom u 8h P1 (Odjel za matematiku)
Vježbe četvrtkom u 15h P60
Demonstrature ponedjeljkom 17.30h – 19.30h D2 (Odjel za matematiku)

 

OBAVIJESTI:

Termini kolokvija u ak. god. 2018./2019.

  • Prvi kolokvij: 26.11.2018. u 17.45h u predavaonicama D1,D2 (Odjel za matematiku) i D60 (Odjel za fiziku).
  • Drugi kolokvij: 28.1.2019. u 11h, u predavaonicama D2 (Odjel za matematiku), D-37 i D60 (Odjel za fiziku)
  • Popravni kolokvij: 31.1.2019. u 11h u D1 (Odjel za matematiku)
Back to Top