Usmeni ispit iz Linearne algebre 1

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u petak 1. ožujka s početkom u 10 sati na Odjelu za matematiku u D7.