Usmeni ispit iz Linearne algebre 1

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u utorak 11. rujan s početkom u 10 sati na Odjelu za matematiku u D7.