Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u petak 23. veljače 2018. u D23 u prizemlju Odjela za matematiku s početkom u 9 sati.