Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u ponedjeljak 11. rujna 2017. u D11 u prizemlju Odjela za matematiku s početkom u 12 sati.