USMENI DIO ISPITA IZ LINEARNE ALGEBRE 1

Usmeni dio ispita iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u ponedjeljak 29. lipnja 2015. s početkom u 13 sati na Odjelu za matematiku.