USMENI DIO ISPITA IZ LINEARNE ALGEBRE 1

Usmeni dio ispita iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u petak 6. veljače 2015. s početkom u 9 sati u predavaonici P-23 u prizemlju Odjela za matematiku.