USMENI DIO ISPITA IZ LINEARNE ALGEBRE 1

Usmeni dio ispita iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u ponedjeljak 6. veljače 2017. s početkom u 10 sati u kabinetu 20/I na Odjelu za matematiku.