USMENI DIO ISPITA IZ LINEARNE ALGEBRE 1

Usmeni dio ispita iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u četvrtak 8. rujna 2016. s početkom u 12 sati u kabinetu 20/I na Odjelu za matematiku.