Termin usmenog ispita iz kolegija Linearna algebra 1

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u utorak 25. veljače s početkom u 14 sati u P4 na Odjelu za matematiku.