Termin drugog kolokvija iz kolegija Linearna algebra 1

Drugi kolokvij iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u srijedu 12. lipnja 2019. s početkom u 9 sati u D1 na Odjelu za matematiku.