Rezultati prvog kolokvija iz Linearne algebre 1

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Linearna algebra 1 mogu se vidjeti na poveznici.. Uvid u kolokvije bit će 3. svibnja 2018. nakon vježbi.