Rezultati pismenog ispita iz kolegija Linearna algebra 1

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Linearna algebra 1 mogu se vidjeti na poveznici. Uvid u ispite održat će se 26. lipnja u 12 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.