Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Linearna algebra 1

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Linearna algebra 1 održanog 5. srpnja 2018. mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak 9. srpnja u 11:30 u kabinetu 20 na Odjelu za matematiku.