Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Linearna algebra 1 i termin usmenog ispita

Pismeni dio ispita položio je student s JMBAG-om 1312103329 s ocjenom dovoljan(2).

Usmeni ispit održat će se u srijedu 13. veljače s početkom u 10 sati na Odjelu za matematiku u predavaonici 6 u prizemlju.