Rezultati pismenog dijela ispita i termin usmenog iz Linearne algebre 1

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Linearna algebra 1 održanog 8. srpnja mogu se vidjeti na poveznici. Uvid u ispite održat će se 10. srpnja u 9:30 u kabinetu predmetnog nastavnika.

Usmeni ispit za studente koji su pismeni dio kolokvirali ili položili putem pismenog ispita održat će se u petak 12. srpnja 2019. s početkom u 11:30 u D7 u prizemlju Odjela za matematiku. Dolazak na usmeni ispit nije potrebno najavljivati.