Rezultati pismenog dijela ispita i termin usmenog iz Linearne algebre 1

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Linearna algebra 1 održanog 4. rujna mogu se vidjeti na poveznici. Uvid u ispite održat će se 5. rujna u 9:30 u kabinetu predmetnog nastavnika.

Usmeni ispit za studente koji su pismeni dio kolokvirali ili položili putem pismenog ispita održat će se u ponedjeljak 9. rujna 2019. s početkom u 10 sati u D7 u prizemlju Odjela za matematiku. Dolazak na usmeni ispit nije potrebno najavljivati.