Termin usmenog ispita iz kolegija Linearna algebra 1

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 za studente koji su pismeni dio kolokvirali ili položili putem pismenog ispita održat će se u četvrtak 27. lipnja 2019. s početkom u 9 sati u D8 u prizemlju Odjela za matematiku. Dolazak na usmeni ispit nije potrebno najavljivati.