Rezultati kolokvija iz kolegija Linearna algebra 1

Rezultati nakon drugog kolokvija iz kolegija Linearna algebra 1 mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Uvid u kolokvije održat će se u petak 14. lipnja u 12 sati. Popravni kolokvij održat će se 21. lipnja 2019. s početkom u 10 sati.