Promjena termina usmenog ispita iz kolegija Linearna algebra 1

Zbog preklapanja termina, usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 se u dogovoru sa studentima pomjera za četvrtak 26. rujna s početkom u 10 sati u P9 u prizemlju Odjela za matematiku.