TERMIN USMENOG ISPITA

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 za studente koji su položili kolokvij ili pismeni dio ispita polože na dekanskom ispitnom roku održat će se u petak 5. listopada 2012. s početkom u 11 sati.