Nadoknada vježbi iz kolegija Linearna algebra 1

Nadoknada vježbi iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u ponedjeljak 4. lipnja 2018. s početkom u 12 sati u P-60.