Linearne algebre 1 – odgoda predavanja i promjena termina

Dana 3. i 10. travnja 2018. predavanja iz kolegija Linearna algebra 1 neće biti održana. Termin nadoknade bit će dogovoren naknadno. Od 17. travanja 2018. predavanja će se održavati od 8 sati u P 60.