Kolokviji i domaće zadaće.

Linearna algebra 1 / Kolokviji i domaće zadaće

U akademskoj godini 2020./21. pisat će se 2 kolokvija na kojima će biti i teorija i zadaci. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 30% na svakom kolokviju i minimalno 45% ukupnih bodova na oba kolokvija. Studenti će moći pristupiti popravnom kolokviju na kojemu mogu pisati samo jedan kolokvij. 

REZULTATI 2. KOLOKVIJA

Raspored kolokvija u akademskoj 2020./21. godini

 • 1. kolokvij: 9. travnja 2021. u 9h u P37.
 • 2. kolokvij: 18. lipnja 2021. u 12h u P37

 

Kolokviji/Zadaće u prošlim akademskim godinama

 

Rješenja 1. kolokvija iz ak. god. 2018./19. s video uputama

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2017./2018. godine

 • 1. kolokvij (pdf)
 • 2. kolokvij (pdf )

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2010./2011. godine

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2009./2010. godine

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2008./2009. godine

 • 1. kolokvij (pdf)
 • 2. kolokvij (pdf)

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2006./2007. godine

 • 1. kolokvij (pdf)
 • 2. kolokvij (pdf)
 • 3. kolokvij (pdf)

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2005./2006. godine

 • 1. kolokvij (pdf)
 • 2. kolokvij (pdf)
 • 3. kolokvij (pdf)
Back to Top