Dodatni termin usmenog ispita iz kolegija Linearna algebra 1

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se u utorak 3. ožujka s početkom u 9 sati u D9 na Odjelu za matematiku.