Kolokviji iz UKM

Termini kolokvija

  • 3. kolokvij iz UKM ce se odrzati u ponedjeljak 01.06.2015. s pocetkom u 12.30h. Pokrivat ce gradivo lekcija 6 i 9.
  • 4. kolokvij iz UKM ce se odrzati u ponedjeljak 08.06.2015. s pocetkom u 12.30h. Pokrivat ce gradivo lekcije 10.
  • 5. kolokvij iz UKM ce se odrzati u ponedjeljak 15.06.2015. s pocetkom u 12.30h. Pokrivat ce gradivo lekcija 11, 12 i 13.

Igor L.