TERMODINAMIKA CRNIH RUPA (MPP2015)

U sklopu realizacije Malih projektnih prijedloga studenata (2015) Odjela za fiziku, Projekt: Određivanje toplinskog zračenja kao funkcije temperature i površinskih uvjeta voditelj: M. Pecimotika, članovi –  M. Bošnjaković, I. Lukanović, K. Marjanović, J. Zubović i pridruženi član A. Heđi. dana 10. lipnja 2016. godine u pred.br. 57 s početkom u… više →