Izvješće o održanom predavanju ERASMUS+ KA1 – STRUČNA PRAKSA u ESSEN

I Z V J E Š Ć E o održanom predavanju studentice Maje Strugačevac STRUČNA PRAKSA u ESSENU   ERASMUS + program mobilnosti studenata INFO hour Danas, 16. prosinca 2015. godine s početkom u 12:00 sati u predavaonici br.60, održana je prezentacija studentice Odjela za fiziku, Maje Strugačevac o iskustvima… više →