CEEPUS Info dan Četvrtak, 19. listopada 2017. Rektorat Sveučilišta u Osijeku – AULA Trg Svetog Trojstva 3, Osijek

CEEPUS Info dan
Četvrtak, 19. listopada 2017.
Rektorat Sveučilišta u Osijeku – AULA
Trg Svetog Trojstva 3, Osijek
10:00 -10:15 Pozdravni govor – predstavnik Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
10:15 – 10:45 CEEPUS mobilnosti za studente i nastavno osoblje
Dragana Glivetić, Nacionalni ured za CEEPUS, Odjel za visoko obrazovanje
Agencije za mobilnost i programe Europske unije
10:45 – 11:15 Moje iskustvo mobilnosti u CEEPUS-u
− Ana Pavlačić, studentica Odjela za fiziku Sveučilišta J.J.
Strossmayera u Osijeku
− izv. prof. dr. sc. Ana Bucić-Kojić, Prehrambeno – tehnološki fakultet
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
11:15 – 11:45 Kako se ustanove mogu uključiti u CEEPUS: CEEPUS mreže i
freemover mobilnosti
Tanja Veljak, Nacionalni ured za CEEPUS, Odjel za visoko obrazovanje
Agencije za mobilnost i programe Europske unije
11:45 – 12:00 Što znači biti CEEPUS koordinator?
Doc.dr.sc. Sanja Cimer, Odsjek za njemački jezik i književnost Filozofskog
fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i koordinator
CEEPUS mreže SI-0711
12:00 – 12:20 Bilateralne stipendije: dodatne mogućnosti za individualnu mobilnost
Dragana Glivetić, Nacionalni ured za CEEPUS
12:20 – 12:30 Pitanja i odgovori