REZULTATI MPP2015

MPP2015_dobitnici_za oglasnu i web

 

DOBITNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

MALI PROJEKTNI PRIJEDLOZI 2015 (MPP2015)

 

Tijekom prosinca mjeseca 2015. godine zaprimljena su četiri (4) projektna prijedloga naših studenata:

  1. ODREĐIVANJE TOPLINSKOG ZRAČENJA KAO FUNKCIJE TEMPERATURE I POVRŠINSKIH UVIJETA (Leslie kocka)
  2. ASTRONOMSKE RADIONICE UZ POMOĆ TELESKOPA
  3. KREATIVNE RADIONICE IZ FIZIKE I ASTRONOMIJE
  4. START SMALL TO END BIG

Sva četiri projekta su ušla u krug intervjua tijekom kojih je Povjerenstvo (u sastavu: doc. dr. sc. M. Poje Sovilj, K. Knežević, v. pred., I. Miklavčić, pred., T. Mohr, bacc. oec i M. Košćak predstavnica studenata) dobilo detaljni uvid u pripremu projekta, sastav članstva i kvalitetu samih projekata. U cjelokupnom procesu učenja i razvijanja dodatnih vještina studenata, Povjerenstvo je, jednoglasno donijelo odluku kako su potrebne određene dorade projekata, odnosno, dalo prijedlog da se projekti 2. i 3. spoje pod jedan projekt te da članovi zajedno rade na realizaciji, kao i da se projekt 1. doradi, s čime su se voditelji i članovi složili. Projekt pod red.br. 4. je pohvaljen kao odlična ideja te upućen za slijedeći krug MPP2016. s detaljnijom razradom same izrade i proširenjem tima s jedne osobe na više uključenih članova.

Projekti će se realizirati tijekom 2016. godine i dostavljat će se mjesečna izvješća o napretku. Svi projekti mogu se dobiti na uvid u sobi br. 54., I. kat, Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Trg Lj. Gaja 6, Osijek.

 

U Osijeku, siječanj 2016.

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete

visokog obrazovanja – Odjel za fiziku