Rezultati ispita , Engleski jezik 2,3,4

Poštovani,

rezultati su kako slijedi:

1.Drago Gelemanović  nedovoljan (1)

2.Mladen Žigmundić   dobar (3)

3.Boško Ivić   dobar (3)

4.Zvonimir Mesaroš  vrlo dobar (4)

5.Matej Kruhoberec  dobar (3)

6. Suzana Ibrahimović dobar (3)

7.Nikolina Eling dobar (3)

8. Ivan Marinić dovoljan (2)

 

Molim kolege da dođu na upis ocjene ( ne moratate osobno )  u  utorak, srijedu, četvrtak od 9-12 sati.

Lijep pozdrav, Karmen Knežević prof.univ.spec.st.eur.