Naslovna.

Ivkovic_Ivana

Ivana Štibi, prof. predavač

Odjel za fiziku

Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Hrvatska

Konzultacije

Petak, 13:00 – 14:00

Kontakt

Kabinet 56/1
+385 31 232 710
istibi@fizika.unios.hr

Životopis – pdf dokument
Google Scholar

Istraživački interesi

Obrazovanje

Projekti

Nastava

Back to Top