Naslovna.

Miklavcic_Igor

Igor Miklavčić, pred.

Odjel za fiziku

Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Hrvatska

Konzultacije

Utorak, 12:00 – 13:00

Kontakt

Kabinet 52/1
+385 31 232 729
imiklavcic@fizika.unios.hr

Životopis – pdf dokument

Istraživački interesi

Radon
Edukacijska fizika

Obrazovanje

  1. Srednja škola: Prva tehnička škola Osijek (Elektrotehnička i prometna škola Osijek) – 1995
  2. Diploma: Filozofski fakultet u Osijeku (Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku) – 2005

Projekti

Nastava

Nastavne obaveze u akad 2017./18.

  • Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 i 2 (Odjel za fiziku)
  • Metodika nastave fizike 1 i 2 (Odjel za fiziku)
  • Diplomski ispit (Odjel za fiziku)
  • Računalna fizika (Odjel za fiziku)
  • Viši fizikalni praktikum (Odjel za fiziku)

Kolegiji održavani na drugim ustanovama

  • Tehnička fizika-vježbe, Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku
Back to Top