Studentski radovi.

Ponudene teme - diplomski radDiplomske teme u izradiPonudene teme - zavrsni radZavrsne teme u izradi
 • Dopiranje 2D materijala – promjene u strukturi i elektro-optičkim svojstvima
 • Adsorpcija atoma na 2D materijalima – primjene u senzorskim napravama
 • 2D materijali – kandidati za spinske diode na nanoskali
 • Study of ZnO-TiO2 microstructures using FR-Basic – VIS/NIR spectrometer
  Ko-mentor: prof.dr.sc. Theodore Ganetsos (Department of Automation Engineering, TEI of Egaleo, Athens, Greece)
  Suradnja preko Erasmus+ programa za studente. Prijave u ožujku i rujnu svake godine. Moguće više studenata odjednom.
 • Tema po izboru iz primjene spektroskopije u kliničkoj dijagnostici
  Ko-mentor: doc.dr.sc. Željko Debeljak (Odsjek za kliničku kemiju, KBC Osijek)
 • WTe – novi multifunkcionalni materijal – Arijan Aleksic
 • Perovskitni materijali – osnovna svojstva i karakterizacija
  Ko-mentor: Andreja Gajović, znanstveni savjetnik (IRB, Zagreb)
  Suradnja preko Erasmus+ programa za studente. Prijave u ožujku i rujnu svake godine.
  tema zauzeta – Rea Pejičić
 • Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer harmonijskog oscilatora
 • Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer kutne količine gibanja
 • Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice na potencijalnoj barijeri
 • Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice u konačnoj potencijalnoj jami
 • Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice u 1D i 2D beskonačnoj potencijalnoj jami
  tema zauzeta – Viktorija Nađ
Back to Top