Istraživanje.

Istraživački interesi

Fizika materijala

  • Multifunkcionalni materijali
  • Nanomaterijali
  • 2D materijali
  • Materijali za pretvorbu i pohranu energije
  • Optoelektronicki materijali

Primjenjena spektroskopija

  • Karakterizacija materijala
  • Primjena u konzervaciji, prezervaciji i restauraciji kulturnog naslijeda
Back to Top