Termini drugog i popravnog kolokvija te pismenih ispita u veljači

Drugi kolokvij održat će se u petak, 2. veljače, u 9 sati, a popravni kolokvij u srijedu, 7. veljače, u 8 sati. Raspored studenata po predavaonicama bit će naknadno objavljen.

Pismeni ispitni rokovi u veljači su: 7. veljače u 8 sati u predavaonici 1 (Odjel za matematiku) i 21. veljače u 8 sati u predavaonici 1 (Odjel za matematiku).