Termin zadnjih dvojih vježbi

Kako je dogovoreno na vježbama, zadnje dvoje vježbe održat će se 12.1. u 14:00h i 15.1. u 12:15h.