Termin usmenog ispita iz kolegija Geometrija ravnine i prostora – Uvod u algebru

Usmeni ispit održat će se u petak 10. rujna s početkom u 10 sati u D1 na prvom katu Odjela za matematiku.