Termin usmenog ispita

Usmeni dio ispita bit će u srijedu 12. srpnja 2017. u 11:00 sati (kabinet 25/1, na Odjelu za matematiku).