Termin prvog kolokvija

Prvi kolokvij održat će se u srijedu, 5. prosinca., u 16 sati. Raspored studenata po predavaonicama bit će naknadno objavljen.