Termin drugog i popravnog kolokvija

Drugi kolokvij održat će se u utorak, 31.1.2017., u 13 sati u predavaonicama 60 i 44. Raspored studenata po predavaonicama jednak je kao za prvi kolokvij.

Popravni kolokvij održat će se u ponedjeljak, 6.2.2017. Točan termin i mjesto održavanja bit će naknadno objavljeno.