Termin drugog i popravnog kolokvija

Drugi kolokvij održat će se u srijedu, 30. siječnja, u 11 sati.  Popravni kolokvij održat će se u ponedjeljak, 4. veljače u 9h. Raspored studenata po predavaonicama bit će naknadno objavljen.