Rezultati prvog kolokvija

Rezultati  prvog kolokvija: Rezultati. Kolokviji se mogu pogledati kod asistentice Miloloža Pandur (zadaci 3, 4, 5 i 6) u ponedjeljak, 17.12. u 12h, te u utorak 18.12. u 11.45h u kabinetu 14 (1. kat, Odjel za matematiku), a kod asistentice Brajković (zadaci 1 i 2) u utorak, 18.12., u 18 sati i u petak, 21.12., u 10 sati u kabinetu 10 (prizemlje Odjela za matematiku).