Rezultati pismenog ispita održanog 27. kolovoza

Rezultati pismenog ispita održanog 27. kolovoza: Rezultati. Ispiti se mogu vidjeti u srijedu, 29. kolovoza, u 14:30 u uredu 10 u prizemlju Odjela za matematiku.

Usmeni ispit održat će se 4. rujna s početkom u 9 sati. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta docentice Marković.