Raspored studenata po predavaonicama za 1. kolokvij

Studenti Odjela za fiziku 1. kolokvij pisat će u predavaonici 60.