Termin usmenog ispita

Usmeni ispit za studente koji su kolokvirali pismeni dio ispita održat će se u srijedu 18.2.2015. u 8:30 sati. Studenti koji će tada izaći na usmeni ispit trebaju preko ISVU studomata prijaviti ispit za prvi rok.

Ukoliko nekima taj termin ne odgovara, mogu po dogovoru s profesorom izaći na usmeni ispit u okviru nekog drugog termina ispita.