Termin drugog i popravnog kolokvija

Drugi kolokvij održat će se u srijedu, 28.1., u 11 sati, a popravni kolokvij u utorak, 3.2., u 9 sati. Raspored po predavaonicama bit će naknadno objavljen.