Raspored studenata po predavaonicama za 1. kolokvij

Studenti Alešković-Gjidodaj kolokvij će pisat u predavaonici 37, a studenti Goretić-Zuković kolokvij će pisati u predavaonici P-1 na Odjelu za matematiku.