Raspored kolokvija i pismenih ispita

Poštovani studenti,
preostali kolokviji i pismeni ispiti održat će se u sljedećim terminima:
20.01.2012. u 8h – 3. kolokvij (P60)
02.02.2012. u 12h – 4. kolokvij (P1)
06.02.2012. u 11h – Popravni kolokvij (P1)
07.02.2012. u 9h – pismeni ispit (P1)
21.02.2012. u 9h – pismeni ispit (P1)